Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/21914_yunik-wood-care-super-opaque_10_3l_yu-suopaq-750541.png?060c8bec

Varianter

3 L
Svanen
10 L
Svanen
0,75 L
Svanen
Halvmat dækkende træbeskyttelse

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 8 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse

51931 - Hvid / 0,7 L

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data