Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse PLUS

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse PLUS /globalassets/inriver/resources/21934_yunik-wood-care-super-opaque-plus_10_3l_yu-suopaqp-750705.png?060c8bec

Varianter

0,75 L
Svanen
3 L
Svanen
10 L
Svanen
Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade, og forlænger træets holdbarhed.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 8 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

50, Halvblank

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data