Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/62011_yunik_superd%C3%A6kkende-tr%C3%A6beskyttelse_10l_yu-superd-745541.png?2db6009f

Varianter

0,7 L
Svanen
Vandig, dækkende træbeskyttelse, der beskytter træet optimalt mod vejrpåvirkninger.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse

41753 - Hvid / 0,7 L

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data