Facade, Træ & Mur /globalassets/inriver/resources/11220_yunik_facade-tr%C3%A6-_-mur_3l_yu-tra-mur-726634.png?bd72f252

Varianter

0,75 L
Udendørs maling, der giver en fyldig, robust og meget vejrbestandig beskyttelse.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Puds

Træ

Beton

Finish

25, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Wood Care Facade, Træ & Mur

41766 - Hvid / 0,75 L

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data