Transparent Træbeskyttelse

Transparent Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/68366_yunik_tranparent_trabeskyttelse_3d_3l.png

Varianter

0,7 L
9,1 L
Vandig træbeskyttelse, som giver et transparent udseende og fremhæver træets åretegninger og naturlige udseende.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Finish

Halvmat, 30

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data