Transparent Træbeskyttelse

Transparent Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/11335_wood-care-transparent_10_3l_yu-trans-1-746601.png?69d72cf9

Varianter

0,75 L
Halvmat træbeskyttelse som fremhæver træets åretegninger og naturlige udseende

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

30, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data