Træolie Plus

Træolie Plus /globalassets/inriver/resources/62062_yunik_tr%C3%A6olie-plus_3l_yu-tr-plus.psd

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 28 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data