Nåletræsolie

Nåletræsolie /globalassets/inriver/resources/rt50135f_yunik_yunik-wood-oil-golden-and-transparent_10l_yu-olja-23-735165.png?a03fe27e

Varianter

10 L
3 L
0,75 L
Eksklusiv, oliebaseret træolie, som giver en stærkt vandafvisende overflade.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data