Træolie Plus

Træolie Plus /globalassets/inriver/resources/62062_yunik_tr%C3%A6olie-plus_3l_yu-tr-plus.png

Varianter

0,7 L
Vandig træolie, som giver træet en stærkt vandafvisende overflade.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 2 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

25 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

10 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data