Træolie Plus

Træolie Plus /globalassets/inriver/resources/62062_yunik_tr%C3%A6olie-plus_3l_yu-tr-plus-726631.png?375521cf

Varianter

0,7 L
Transparent træolie som giver en vandafvisende overflade

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 2 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

25 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

10 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data