Wood Oil V /globalassets/inriver/resources/53360_yunik_yunik-wood-oil-tr%C3%A6olja-v_3l_yu-tr-v-740389.png?de28e07b

Varianter

2,8 L
Vandig, olieholdig terrassebejdse, som trænger særdeles godt ind i træet

Område

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data