Vægmaling 10 2-in-1 /globalassets/inriver/resources/14060_yunik_sp%C3%A6rrende-v%C3%A6g-2-i-1_10l_yu-2in1-10-726644.png?de28e07b

Varianter

9 L
Spærrende grund- og vægmaling i ét

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 10

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data