Vådrumsmaling 20 /globalassets/inriver/resources/49240_yunik-v%C3%A5drumsmaling_10_3l_yu-vadmal20-890999.png?6f85d226

Varianter

0,7 L
2,8 L
9,1 L
Ekstra robust vådrumsmaling til loft og væg

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 16 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data