Vægmaling 20 /globalassets/inriver/resources/14134_yunik_yunik-wall-paint-20_3l_yu-vaeg-20-726661.png?c20611ad

Varianter

10 L
eco-label se/044/003
3 L
eco-label se/044/003
0,75 L
eco-label se/044/003
Meget robust vægmaling, som dækker godt

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data