Wood Care Dækkende Træbeskyttelse

Wood Care Dækkende Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/rt50103_wood-care-opaque-_10l_yu-daekto-801802.png?d407a7a7

Varianter

3 L
Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur og dækker åretegningen.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

40, Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

11 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

5 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data