Hæfteprimer /globalassets/inriver/resources/86489_yunik_haefteprimer_750ml-104652.png?532754a7

Varianter

0,75 L
Vandbaseret metalgrunder

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 2 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

8 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data