Hvidbejdse

Hvidbejdse /globalassets/inriver/resources/14096_yunik_hvidbejdse_3l_yu-hvidbej-755525.png?a95666ad

Varianter

3 L
Mat bejdse til træ

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

12 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

15 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

10 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data