Spærrende Loft & Væg 2-In-1 /globalassets/inriver/resources/14092_yunik_yunik-stop-primer-loft-og-v%C3%A6g_10l_yu-sper-lv-726665.png?8c380cd8

Varianter

10 L
3 L
Spærrende grund-, væg- og loftmaling i ét

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data