Spærrende Loft & Væg 2-In-1 /globalassets/inriver/resources/14096_yunik_yunik-stop-primer-loft-og-v%C3%A6g_3l_yu-sper-lv-726664.png?5a8e0652

Varianter

10 L
3 L
Vandig spærrende grundmaling til loft og væg

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data