Wood Care Facade, Træ & Mur

Wood Care Facade, Træ & Mur /globalassets/inriver/resources/21922_yunik-wood-care-facade-tr%C3%A6-_-mur_10_3l_yu-tr-mu-750710.png?060c8bec

Varianter

0,75 L
Svanen
Halvmat facademaling, der giver en meget vejrbestandig beskyttelse

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 5 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

25, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Facade, Træ & Mur

51940 - Hvid / 0,75 L

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data