Bejdse

Bejdse /globalassets/inriver/resources/33658_matt-stain_10_038l_yu-trebej-104635.png?532754a7

Varianter

0,35 L
Halvmat bejdse, som giver en ensartet indfarvning

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 4 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data