Pro Træbeskyttelse Dækkende Acryl

Pro Træbeskyttelse Dækkende Acryl /globalassets/inriver/resources/14781_yunik-pro_wood-protect-opaque-acryl_10l_yup-opaq-733637.png?3a088b59
Dækkende træbeskyttelse med god indtrængningsevne, samt stor vejrbestandighed.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

20, Halvmat

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data