Pro Træbeskyttelse Transparent /globalassets/inriver/resources/11339_yunik-pro_wood-protect-transparent_10l_yup-trans-745133.png?2db6009f
Transparent træbeskyttelse med særdeles god indtrængningsevne.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

30, Halvmat

Rækkeevne

9 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

11 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data