Pro Træolie /globalassets/inriver/resources/14787_yunik-pro_wood-oil_3l_yup-w-oil-726629.png?2618497d
Vandig træolie, som giver træet en stærkt vandafvisende overflade.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 2 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

25 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

10 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data