Pro Træbeskyttelse Transparent /globalassets/inriver/resources/38479_yunik_pro_wood_protect_transparent_10_10l.psd

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 30 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Fremhæver træets naturlige udseende 
  • Let at vedligeholde 
  • Hæmmer mug & skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data