Hæfteprimer /globalassets/inriver/resources/86489_yunik_haefteprimer_750ml-104652.png?532754a7

Varianter

0,75 L
Vandbaseret metalgrunder, som giver optimal vedhæftning og rustbeskyttelse

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 2 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Radiator & Rør

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data