Wood Care Dækkende Træbeskyttelse

Wood Care Dækkende Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/rt50112_wood-care-opaque-_10l_yu-daekto-745249.png?a8ba4a7c

Varianter

3 L
Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur og dækker åretegningen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

40, Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

11 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

5 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data