Wood Care Dækkende Træbeskyttelse

Wood Care Dækkende Træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/rt50112_wood-care-opaque-_10l_yu-daekto.png

Varianter

3 L
Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur og dækker åretegningen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Finish

40, Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

11 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

5 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data