Spærrende Loft & Væg 2-In-1 /globalassets/inriver/resources/86339_yunik_spaerrende_loft_and_vaeg_2_i_1_3l.psd

Varianter

10 L
3 L
Vandig spærrende grundmaling til loft og væg.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data